Върни се горе

„Създаваме работна група, с която ще търсим най-добрите решения за взаимодействие между търговските вериги и производителите. Това е национално отговорното поведение. В нея ще бъдат поканени за участие представители на бизнеса от различни сектори, големите хранителни вериги, Министерство на икономиката и индустрията, Комисия за защита на конкуренцията и други държавни институции. Тя ще се ръководи от заместник-министърa на земеделието Момчил Неков“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на среща с браншовите организации- растениевъдство, животновъдство, храни и търговските вериги. Той обясни, че основен фокус в дейността на групата ще са преглед на нормативната уредба и предложения за изменения.

Аграрният министър посочи, че очаква в кратки срокове - до няколко седмици, да имаме конкретни идеи за законодателни промени, които да защитят интересите както на производителите, така и на търговските вериги. Той коментира, че най-важно е да се намерят най-добрите работещи решения. По думите му нормално и целесъобразно е държавата да спомогне за намиране на баланса.

„Държавата ще изпълнява своята регулаторна роля, спазвайки българското и европейското законодателство“, подчерта министърът. Д-р Иванов коментира, че е важно да създадем стабилност и да защитим българските потребители. Той допълни още, че цените на основните продукти са нараснали, което се отразява и на покупателната способност на хората. През втората половина от годината ще бъдат отпуснати значителни средства за подпомагане на фермерите, надяваме се, че това ще е в подкрепа на производителите и тяхната стока ще достига по-лесно до потребителите, уточни агроминистърът.

„Министерството на земеделието отговаря за качеството на храните и правим контрол по цялата верига“, коментира заместник-министър Момчил Неков. Според него е нужно да се увеличат родните продукти на щандовете на веригите, което да става чрез пазарни механизми и допълни, че важна цел е да възстановим българския вкус и да го върнем на масата на потребителите. Той припомни, че в новата Обща селскостопанска политика държавното съфинансиране ще е 60%, като ще следим средствата да стигнат по най-правилният начин до фермерите.

В рамките на дискусията представителите на бранша поставиха въпроса за намаляване на ДДС на храните, което според тях е необходима мярка в този момент. Министър Иванов акцентира, че той и министерството подкрепят идеята, като становище ни ще е това да важи за всички продукти, а не само за определени стоки. Той информира, че затова ще се настоява и при подготовката на актуализацията на бюджета, което се очаква да стане през месец май и допълни, че по информация на Министерство на финансите вече се правят анализи в тази посока.

Тема на дискусията бяха и доставките на газ. Представителите на бизнеса посочиха, че за тях е много важно да имат сигурност и прогнозируемост и апелираха Министерството на земеделието да защитава техния интерес в тази поска. Министърът информира, че доставките на газ ще бъдат ритмични и държавата взема всички необходими мерки, за да гарантира това.

Бизнесът постави някои въпроси относно търговските взаимоотношения между производителите и веригите. Част от темите, на които според тях трябва да се обърне внимание са надценката на стоките, насърчаване на достъпа на малките фермерите до веригите и сключване на договори за реализиране на продукция, което ще насърчи производството.

Сподели в: