Върни се горе

При неработещ парламент актуализацията на бюджета няма да се случи и ще страдат българските потребители и земеделци
„Когато гласувате за вота на недоверие, имайте предвид какво е заложено на карта и какви са последствията и в двата случая. Народните представители, които гласуват „за”, ще имат на плещите си тежестта, че хвърлят държавата в хаос. Ако някой от колегите се заблуждава, че можем да лишим българските граждани от сигурност, това е тотална безотговорност”. Така се обърна министърът на земеделието д-р Иван Иванов към народните представители по време на дебатите по вота на недоверие. Той подчерта, че войната в Украйна все още продължава, никой не знае до кога ще продължи и какви ще са последствията в края й.
„На всички ни е ясно, че едни предсрочни избори означават блокиране на работата на изпълнителната и на законодателната власт, и на практика блокиране на цялата държава”, заяви д-р Иванов. Той припомни, че при неработещ парламент актуализацията на бюджета няма да се случи и ще страдат българските потребители и земеделци. По думите му помощта, която се очаква в следващите месеци, няма да бъде предоставена, ако няма управление. ”Благодарение на средствата, които ще инвестираме, ще се постигне намаляване на цените на хранителните продукти”, обясни аграрният министър. Той призова всички народни представители да бъдат разумни и да вземат национално отговорно решение.
Министър Иванов Ивaнов подчерта, че всички усилия, които са били положени за изваждане на държавата от положението, в което е била 12 години, биха били напразни, ако вотът на недоверие успее. Той обясни, че в Министерство на земеделието са заварени много нередности. „Сключени са договори в „Напоителни системи“ за ремонтни дейности, без да има гарантирано финансиране за тях. Необходимите средства са в размер на 107 млн. лв. Тези договори са подписани като наказателни постановления с гарантирана 25% финансова корекция с опция за 100%, което щеше да доведе до фалита на „Напоителни системи“, обясни той. Като друг основен проблем д-р Иванов посочи концесионираната на 100% БАБХ, във всичките й дейности на частни изпълнители. "В момента голяма част от проверките доказват, че констатираните дейности са с криминален характер", обясни той. Министър Иванов информира, че само за 6 месеца е сложен край на много такива практики и ръководството на Министерство на земеделието е успяло да постигне много. „В резултат, средствата, които ще получат тази година българските земеделци, са безпрецедентно много и ще се разпределят не само по-прозрачно, но по по-справедлив за земеделските стопани начин“, уточни той.
По думите му от декември досега е завършен и предаден Стратегическият план на България по Общата селскостопанска политика за периода 2023 – 2027 г., който ще осигури на страна ни 16 млрд. лв. в следващия програмен период. По схемите за директни плащания са изплатени 814 млн. лева, 317 млн. лв., са изплатени по схеми за държавни помощи в това число 143,5 млн. лв. по Ковид мярката и близо 30 млн. лв. по de minimis. 30,18 млн. лв. са разплатени към бенефициери по Програма за морско дело и рибарство, близо 400 млн. лв. са изплатени на бенефициери па ПРСР. „Това са безпрецедентни средства, които за първи път се дават от това правителство“, подчерта земеделският министър. Той отбеляза още, че в изпълнение на поетия в коалиционното споразумение ангажимент за по-голяма прозрачност и ефективност при продажбата на дървесина за огрев на местно население са разкрити 43 склада в цялата страна и предстои те да станат 56. „Тази политика на правителството увеличи интереса и тази година заявките са двойни, за да могат да се компенсират повишените разходи на енергийните носители“, допълни министърът.
Аграрният министър съобщи, че за 6 месеца са изготвени и редица законопроекти, сред които на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, на Закон за ветеринарномедицинската дейност, на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите, проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Закона за горите; проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните; проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти.
„Имаме ясна програма как ще продължим работата си и занапред. До края на годината сме заложили цели, които да изпълним, сред тях са прилагане на извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор в размер на 10,6 млн. евро, с възможност за 200% държавно съфинансиране“, заяви д-р Иванов. Той допълни, че с много усилия и настояване в рамките на Съвета по земеделие и рибарство намерихме съюзници между държавите членки и през юли се очаква да бъде променен европейски регламент и да бъдат отпуснати до 5% от Програмата за развитие на селските райони (от средствата за 2021 г. и 2022 г.) за директно подпомагане на земеделските производители. По отношение на прилагането на кризисните мерки във връзка с войната в Украйна, земеделският министър изтъкна, че временната рамка на ЕК предвижда мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката в размер до 35 000 евро на стопанство. „Общият размер на помощта по временната рамка е 150 млн. лв., което зависи от предстоящата актуализация на държавния бюджет“, обясни министърът. По думите му заложени са допълнително финансиране за хуманно отношение към свине и птици в размер на 18,7 млн. лв., данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък, свързани с инвестиции в размер на около 40 млн. лв. и помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство – годишно в размер до 100 млн. лв. „Категорично подчертавам, че без политическа стабилност и адекватна реакция е заложен на карта Стратегическият план и средствата в него, и Планът за възстановяване и устойчивост, а това касае бъдещето на българското земеделие и продоволствената сигурност на страната ни“, каза земеделският министър.
В заключение д-р Иванов заяви: "Всички български граждани ни гледат и очакват от нас да покажем, че сме отговорни към тях. Гласуването на вота ще е мерилото им за това кой реално се бори за промяната на модела през последните 12 години и кой ще се избере неговото връщане. Положихме много усилия да поставим началото на едно различно и ново бъдеще за страната ни. Не подценявайте младите и мислете за нашите родители!“.

Сподели в: