Върни се горе

Държавата стои зад земеделските производители от Садово и сме готови да направим извънреден прием за подпомагането им, каза земеделският министър
„Призовавам пострадалите от градушки стопани да подават заявления в кратки срокове. Държавата стои зад земеделските производители от Садово и сме готови да направим извънреден прием за подпомагането им“. Това каза министърът на земеделието д-р Иван Иванов пред Радио Пловдив във връзка с падналата градушка в Садово и пораженията върху земеделската продукция.
Министърът разясни процедурата, по която пострадалите от неблагоприятни климатични явления стопани трябва да действат.  След настъпване на събитието земеделският стопанин подава в 7-дневен срок заявление общинска служба „Земеделие“ или до областна дирекция за извършване на обследване. На база извършеното обследване се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи в резултат на неблагоприятни климатични условия, включително градушка. 
Той препоръча на земеделските производители да бъдат активни и след получаването на необходимите протоколи да входират своите документи. „Важно е да се подадат заявленията, в противен случай експертите не могат да направят обследванията и да се изчислят точните размери на щетите“, обясни д-р Иван Иванов. Той посочи, че министерството и ДФЗ си изпълняват задълженията и служителите са на място, за да направят по експресен начин огледите. 
Министърът припомни, че тази година 5 млн. лева са определени за компенсация на стопани, пострадали от лоши климатични условия. Подпомагането представлява директна помощ, която е в размер до 80% от средните производствени разходи за отглеждането на дадената култура през съответната стопанска година, изчислено на базата на технологични карти, предоставени от Системата за агропазарна информация – САПИ ЕООД. Държавната помощ се намалява с 50%, освен ако се предоставя на земеделски стопани, които са сключили застраховки, покриващи минимум 50% от средногодишното им производство или свързаните с производството им доходи. 
„Когато получим заявленията и те бъдат обработени, ще разпоредя в едноседмичен срок да се събере УС на Държавен фонд „Земеделие“, за да определят сроковете за кандидатстване“, гарантира министърът на земеделието.
Министър Иван Иванов изтъкна, че държавата също така подкрепя 65% от стойността на застрахователната полица за земеделските стопани. За 2022 г. за тази помощ е утвърден бюджет размер на 3,5 млн. лв. Срокът за кандидатстване за тази година е от 21 март 2022 г. до 29 юли 2022 г. Представянето на застрахователни полици в отдели „ПСМП” на ОД на ДФ ”Земеделие” трябва да се реализира до 31 август 2022 г. Срокът за изплащане на средствата е до 10 работни дни след сключване на договора между земеделския стопанин и ДФ „Земеделие“.
По линия на държавната подкрепа се гарантира преодоляването на негативните последици за най-засегнатите земеделски стопани в сектор „Растениевъдство“ - тези, които са загубили продукцията си на 100% и нямат възможност за нейната реализация и получаване на доходи за това, припомня Министерството на земеделието. 
Обръщаме внимание, че според европейските правила фермерите, които са получили подпомагане за 100% пропаднали площи, нямат право на подпомагане по линията на обвързаната подкрепа. 
Държавата подкрепя 65 % от стойността на застрахователната полица за плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури, тютюн, което представлява максимален интензитет разрешен по регламент. При зърнени и маслодайни култури, включени в обхвата на помощта през 2021 г., се покрива 35% от премията.
Относно падналата градушка в района на Садово и силните дъждове от региона на Поповица в последните дни данните на Регионална агенция „Борба с градушките“(РДБГ) – Поповица показват, че тя защитава около 2 244 кв. км. В  нейната защита са разположени големи градове с прилежащите им територии като Труд, част от Пловдив, Асеновград, Садово, Първомай, Чирпан, Димитровград Раковски и Брезово. 
Първите данни за паднали градушки от полигоните се събират от ракетните площадки. Освен данните за паднала силна градушка от 6-та клетка в района на Садово, данни за много обилен дъжд (над 22 л./кв.м.) и рядък град с размери на грах за около 3-4 минути са докладвани от ракетните площадки в Шишманци и Маноле.
Общата площ на 7-те обработени градови клетки е 460 129 декара, а само на 6-та е 153 000 декара, като 109 000 от нея са обработени след изтичането на забраната. 34 600 декара са останали необработени заради забраната.
По същото време на 31 май има забрана за всички сектори на РДБГ с. Гелеменово, област Пазарджик и РДБГ с. Голям чардак, област Пловдив, но забраната не е повлияла върху обработката на градоопасните облаци.

Сподели в: