Върни се горе

Управлението на горите е приоритет и отговорност на държавите членки на Европейския съюз. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се провежда в гр. Люксембург. Българският земеделски министър изтъкна, че може да бъде постигнат баланс между трите стълба на устойчивост, само ако той бъде съобразен с националните и регионалните особености на горското стопанство.  По думите му, това може да бъде достигнато задължително с участието на всички заинтересовани страни, както и отчитане на финансовите нужди за поддържане на баланса. „Необоснованото ограничаване на икономическите ресурси на горите, при липса на външно финансиране, в крайна сметка ще доведе до влошаване и на всички останали функции на горите, поради невъзможност за адекватното им управление“, посочи министър Бозуков. Той каза още, че остойностяването на екосистемните услуги от горите ще допринесе значително за засилване на техните социални функции и ще подпомогне за диверсифициране на приходите от горите.

По отношение на предвиденото законодателно предложение относно наблюдението, докладването и събирането на данни за горите на ЕС, проф. Христо Бозуков обясни, че предложеният подход от ЕК не е най-ефективният метод за постигане на тази цел. „Приветстваме готовността на ЕК да използва технологии за дистанционно наблюдение в горите, доколкото това не носи допълнителни разходи за държавите членки“, уточни още земеделският министър.

Той бе категоричен, че предвидените в Стратегията на ЕС за горите за 2030 г. нови индикатори за устойчиво управление на горите и схеми за доброволно сертифициране следва да се надградят. „Те не трябва да пренебрегнат съществуващите и одобрени критерии и показатели, разработени в рамките на Министерския процес за опазване на горите в Европа, преименуван на „Горите на Европа“, изтъкна министър Бозуков.

Сподели в: