Върни се горе

В началото на следваща година Министерството на земеделието ще предприеме действия за подаване на искане за предоставяне на средства за извършване на дейността по Етап І от проекта за „Изземване на наноси от чашата на язовир „Панчарево“ на основание чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Това каза заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов по време на среща с представители на „Сдружение  за развитие на  Панчарево и Кокаляне“.

Стойността на инвестицията на Етап 1 е в размер на 4 086 130 лв., като предложението включва извършване на почистване само на първата част, която може да бъде извършена с конвенционална строителна механизация. Препоръката на проектанта е да се извърши почистване само на плитката част на язовира, или Етап І.

Общата стойност на целия работен проект на дейността по почистване на чашата на язовир „Панчарево“ от наносни отложения, предаден в Министерство на земеделието, е в размер на 12 330 130 млн. лв. и решава следните основни задачи - определяне на обема на наносите; избор на технология и организация на изземването; схема на участъците от които ще се изземват наносите, като същевременно се гарантира нормалната експлоатация на язовира, в т.ч. поддържане на минимални водни нива, които гарантират режимите на подаване на вода към потребителите и за екологични нужди.

Прогнозната стойност е относима към цените за 2021 г., но предвид нарастващите разходи за горива и др. ресурси, МЗм ще предприеме действия за актуализирането на общата стойност за финансиране на проекта.

Сумата е непосилна за бюджета на земеделското ведомство заради необходимостта и задължението за поддържане в изправно състояние на общо 19 комплексни и значими язовири в България - публична държавна собственост, за които са предоставени права за управление на министерството.

Към настоящия момент са предприети действия за ремонт на товароподемността на повдигателния механизъм на плосък затвор на челния преливник на язовир „Панчарево“.

Заместник аграрният министър припомни, че в началото на ноември в съвместна инициатива с Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП), МЗм зариби столичния язовир „Панчарево“, с 15 000 риби от видовете бял амур и толстолоб, като първа стъпка преди конвенионалното му почистване.

Сподели в: