Върни се горе

Във връзка с очакваната усложнена метеорологична обстановка в област Кърджали на основание заповед на министъра на земеделието д-р Иван Иванов изпълнителният директор на „Земинвест“ ЕАД ще предприеме необходимите мерки и действия за контролирано понижаване на водните нива на язовир „Мъглене“, находящ се в с. Мъглене, община Кирково и на язовир „Татул – 2“ (язовир „Вежница“), находящ се в с. Татул, община Момчилград.

На изпълнителните директори на „Земинвест“ ЕАД и „Напоителни системи“ ЕАД е разпоредено да предприемат необходимите мерки и действия за контролирано намаляване на водните нива в язовирите, включени в капитала на търговските дружества до коти, гарантиращи безопасната им експлоатация, позволяващи безпрепятствено поемане на високи вълни, с цел недопускане на аварийни ситуации и повишен риск от техногенни наводнения.

С повишено внимание ще се наблюдават и язовирите, които са в процес на извършване на ремонтно-възстановителни дейности.

Сподели в: