Върни се горе

Министърът на земеделието Иван Иванов и зам.-министър Атанас Добрев се срещнаха с представители на браншовите организации в дървопреработвателната и мебелна промишленост. В срещата организирана по искане на браншовите организации взеха участие и директорите на 6-те Държавни горски предприятия, изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите и експерти от министерството .

По време на разговорите бяха обсъдени проблеми, свързани с осигуряване на необходимите количества дървесина за дървопреработвателната и мебелната промишленост в страната.

От страна на държавните горски предприятия беше подчертано, че дърводобива се възлага основно на дърводобивни фирми притежаващи необходимия лиценз за тази дейност. Като основен проблем беше отчетен намаляващият  брой на такива фирми и недостатъчния им капацитет в следствие на липса на механизация на тази дейност.

Браншовите организации обясниха, че са необходими промени в нормативната уредба, свързана с ползването на дървесина. В тази те заявиха, че ще поискат среща с парламентарната  комисия по земеделие, за постигане на консенсус по тази тема.

По време на срещата стана ясно, че с цел по-голяма прозрачност и ефективност при провеждането на процедурите за ползване на дървесина на втора тръжна сесия (март-май 2022г.) ще се извършва на 100% чрез електронни търгове.

Министърът на земеделието постави задача на директорите на държавните горски предприятия в кратки срокове да представят в МЗм информация за наличните количества дървесина, които могат своевременно да бъдат предоставени на големите заводи преработватели за осигуряване на производствените им нужди.

Сподели в: