Върни се горе

Министерството на земеделието подкрепя отбелязването на Международния ден за осведомеността относно загубата на храни и хранителни отпадъци. Министерството се включва в инициативата за трета поредна година. Общото събрание на ООН приема резолюция, с която определя датата 29 септември за Международен ден за осведоменост относно загубата и разхищаването на храна на 19 декември 2019 г.

Международният ден е възможност да се призове към действия, за да се даде приоритет на усилията и инициативите за намаляване на загубите и разхищаването на храна за подобряване на ефективното използване на природните ресурси, смекчаване на изменението на климата и подпомагане на продоволствената сигурност и изхранването.

Проблемът за предотвратяване и намаляване на загубата и разхищението на храна е важна част от политиката на всички страни. Успешното справяне с хранителните отпадъци е трудна задача, като разбирането на проблема и намирането на решения за справянето с него изисква обединяване на усилията на всички нива – глобално, регионално, национално и местно.

В отговор на необходимостта от дългосрочни усилия за справяне с разхищението на храни, страната ни прие и изпълнява своя Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни с хоризонт 2021-2026 г. Националната програма е разработена и в изпълнение на Цел 12.3 от Целите на ООН за устойчиво развитие, която изисква до 2030 година в глобален мащаб да се намали наполовина разхищението на храни на глава от населението на ниво търговия на дребно и домакинства и да се намалят загубите на храни по веригите на производство и доставка на храни.

 

 

Сподели в: