Върни се горе

От днес стартира приемът по мярка  5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР). Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на информационна кампания по Програмата в Стара Загора.

Чрез процедурата за подбор на проекти „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури” се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, разясни Василева.

По думите й безвъзмездната финансова помощ по мярката надхвърля 2,7 млн. лв. Минималният размер на допустимите средства за едно проектно предложение е 20 хил. лв., а максималният праг е 1 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни  разходи. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.10.2019 г.

Пред сдружения и представители на рибарския бранш от региона, бяха представени условията за кандидатстване по новостартиралата мярка 5.4, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите" и 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“.

На събитието беше разгледан и напредъкът в изпълнението на Стратегиите за водено от общностите местно развитие на МИРГ. В края на предходното тримесечие стартира прием от стратегиите, като към настоящия момент могат да се подават проекти по общо 6 отворени мерки. Според Лозана Василева темповете в прилагане на подхода нарастват. До края на годината очакваме и първите сключени договори по мерките от стратегиите.

Сподели в: