Върни се горе

Инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите извършиха близо 4000 проверки за 3 дни. Контролът е реализиран в периода от 24-и до 26-и май, като в резултат от него са съставени общо 44 акта и 26 констативни протокола.

Служителите в държавните предприятия провели общо 1967 инспекции. Те са на 910 обекти за добив на дървесина, 773 на превозни средства, 86 ловци, 4 риболовци и на 274 други физически лица. Съставени са 14 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите. Задържани са 8,50 пространствени кубически метра дърва, три моторни превозни средства, една каруца и един моторен трион.

В същия периода инспекторите от регионалните дирекции по горите в страната са извършили общо 1 957 проверки по спазване на горското и ловното законодателства.  Проверени са 168 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 308 обекта за добив на дървесина, 871 превозни средства, един ловец, 49 риболовци и 560 физически лица. В резултат на осъществените дейности са съставени общо 26 констативни протокола и 30 акта.

Основно установените с актове нарушения са за добив на дървесина на немаркирани дървета, за съхранение на немаркирана дървесина и/или непридружена с превозен билет, за транспортиране на дървесина от превозни средства, с нефункциониращи GPS – устройства, за неотговарящи на нормативните изисквания системи за видеонаблюдение на обект за складиране, преработване и експедиране на дървесина и други. Задържани са общо 150,30 пространствени кубически метра дърва за огрев, 4 моторни превозни средства и 50 кг цвят от бъз.

Служителите от Регионална дирекция по горите – Велико Търново са съставили 4 акта за установени административни нарушения по Закона за горите. Нарушенията са констатирани при извършване на рутинна проверка в гр. Велико Търново. Проверяващите са установили, че дърва за огрев в размер на общо 142 пространствени кубически метра, превозвани в 4 товарни моторни средства не са били придружени с превозен билет. Дървесината и камионите са задържани.

За същия период от време три екипа горски служители са проверили общо 300 превозни средства, натоварени с дървесина на трите постоянни контролни горски пункта в района на Регионална дирекция по горите – Пазарджик. В хода на проверките е констатирано едно нарушение на горското законодателство. Съставен е акт на водач на товарен автомобил, превозващ дървесина, който не е оборудван с GPS проследяващо устройство.

Сподели в: