Върни се горе


"Днес, когато се открива ловния сезон за дребен местен дивеч и груповия лов на някои видове едър дивеч, е важно да припомним на всички ловци в страната важността на отговорното спазване на правилата за ловуване, екипировка и грижа за опазване на природното разнообразие." Това подчерта заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов при откриването на ловния сезон на местен дребен дивечи и групов лов на дива свиня. Заместник-министърът присъства на откриването на ловния сезон заедно с Ловно-рибарска дружинка в село Присово, Великотърновско. По време на дадения задължителен инструктаж преди началото на първата гонка той припомни, че трябва при всеки ловен излет ловците да носят светлоотразителни знаци, проверено, законно и изправно оръжие и да не употребяват алкохол, за да се гарантира тяхната и на колегите им безопасност.

 

 

Заместник-министърът изрази надежда, че може да се разчита на ловните дружинки да полагат грижи за дивеча в не-ловния сезон, когато трябва да се поддържа и обновява дивечовата популация и да се полагат грижи за съхраняване на местообитанията.

 


Заместник-министърът подчерта, че един от приоритетите на Министерство на земеделието и храните е да поддържа отворен диалог с всички ловци и техните сдружения. Целта е на основата на вече изготвен анализ за състоянието на ловното стопанство и ловните дейности в страната, да се изготви модерна стратегия за развитие на лова в България, която да удовлетворява всички заинтересовани страни. Той информира, че подготвените промени в Закона за лова и опазването на дивеча предстои да бъдат предложени за одобрение в МС.

 

 

Инж. Иван Петков, председател на УС на НЛРС - СЛРБ подчерта от името на сдружението, че се споделят подготвените промени в Закона за лова и опазването на дивеча, като се надяват до две години на базата на Стратегията, да се подготви изцяло нов закон. Той припомни, че именно от Велико Търново датира 130 годишната история на организираното ловно движение в страната.

Сподели в: