Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев взе участие в срещата на министрите на земеделието от страните от Вишеградската група и България, Румъния, и Словения, която се проведе в град Братислава, Република Словакия. На срещата бе подписана Обща декларация за подобряване работата и взаимодействието на производителите в рамките на веригата на предлагането на храни. В нея се призовава за намирането на решения на проблемите, свързани с различното съотношение в икономическото влияние на субектите по веригата. Отбелязва се и отрицателното въздействие на нелоялните търговски практики върху фермерите, които са най-слабото звено от веригата и се подчертава необходимостта от подкрепа за сдружаването на земеделските производители. Това ще доведе до укрепване на мястото им във веригата на предлагането на храни.

В рамките на срещата бяха обсъдени и приетите заключения на Съвета за опростяване на Общата селскостопанска политика, приети от Съвета на ЕС на 11 май 2015 година.

 

Сподели в: