Върни се горе

 

За повече предвидимост и съдействие от институциите призоваха представители на двете национално признати асоциации „БГ Фиш” и „Черноморски изгрев” на среща със заместник-министъра на земеделието и храните проф. Иван Палигоров днес. „Секторът е малък, но производството е с голяма добавена стойност и пазарно ориентиран към износ и създава работни места на много хора”, заявиха представителите на бизнеса и затова за тях е важно да работят в рамките на закона и в условията на добра бизнес среда.

 
Заместник-министърът се ангажира да се поддържа добра координация между звената на Министерство на земеделието и храните, които са отговорни за създаването и прилагането на политиките и контрола в сектор „Рибарство”. Той увери, че ще бъде обсъдена на институционално ниво възможността за изграждане на важната за преработвателите на аквакултури лаборатория за изследване на токсини.

 
По-късно днес в Карнобат, заместник-министър Палигоров ще се срещне с директорите на всички териториални поделения в Югоизточно държавно горско предприятие. На срещата ще се обсъдят неотложните задачи пред сектор „Гори”, както и необходимостта да се спазва много строг ред и дисциплина при провеждането на всички дейности в горите, анонсира заместник-министърът.

 
Сподели в: