Върни се горе

Задържани са забранени за лов звукови устройства


Общо 9 208 ловци, 1 556 дружинки, както и близо 400 моторни превозни средства, са проверени на територията на страната от началото на ловния сезон за пернат дивеч. Той беше открит на 10 август 2013 г., събота. Проверките са извършени през почивните дни на изминалия месец, от 1 859 горски инспектори на Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите, държавните горски и ловни стопанства, служители на МВР, с активното участие на представители на ловно-рибарските сдружения и природозащитните организации.

 

Инциденти по време на лов не са констатирани. За целия период на проверките са съставени 12 констативни протокола и 23 акта за установяване на административни нарушения, задържани са 7 броя законно притежавано оръжие. При масовите проверки, инспекторите установяват използване на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, които са забранени при лов на мигриращ дивеч според разпоредбите на Бернската Конвенция. Задържани са 18 бр. устройства за целия период. Само в обхвата на Регионална дирекция по горите -Пловдив за дните, 31 август и 1-ви септември, са конфискувани 13 устройства, 11 от които са поставени без надзор. За два броя действащи електрически звуковъзпроизвеждащи устройства са установени лицата, отговорни за поставянето им.

 

Установен е един случай на бракониерство в района на Държавно ловно стопанство – Велики Преслав, при който е открита отстреляна дива свиня. Констатирани са също ловуване, извън района на разрешеното място за лов, липса на ловни билети и разрешителни за лов, неточности при попълването на документи, както и ловци, които не са били екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят.

 

Изпълнителната агенция по горите продължава масовите проверки по време на ловните излети на дребен мигриращ дивеч относно спазването на разпоредбите в Закона за лова и опазване на дивеча и Бернската Конвенция. Проверките са във връзка и с използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства и изкуствени източници на светлина, както и приспособления за осветяване на целта.

 

Във връзка с пожароопасния сезон и високите температури, всички ловци се призовават да бъдат отговорни, особено внимателни и да спазват правилата за безопасно боравене с огън по време на лова. Паленето на огън на нерегламентирани места и на открито може да създаде условия за възникване на горски пожари.

Сподели в: