Върни се горе

На 18 май- петък, в Разград ще се проведе последният семинар по кампанията „Дни на отворените врати”  за земеделски производители и потенциални кандидати по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.. Събитието ще се продеде от 10.30 ч. в хотел „Централ” в Разград - www.hotelrazgrad.com. В рамките на семинара ще бъдат обсъждани бъдещите възможности за финансиране на фермерите след 2013 г. по първи и втори стълб на Общата селскостопанска политика (ОСП), както и възможностите за подкрепа на полупазарните стопанства по Мярка 141 от ПРСР 2007-2013 г. Лектори ще бъдат експерти от дирекция „Развитие на селските райони” в МЗХ, както и представители на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ)- офис Разград.

Сподели в: