Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов представи трансграничното сътрудничество в България в рамките на Международната конференция „Селските райони имат бъдеще“, в Тирол, Австрия. Той обясни, че в новия програмен период 2014-2020 г., в страната ни ще се прилагат 3 механизма за стимулиране на сътрудничеството по Програмата за развитие на селските райони. Два от инструментите – ЛИДЕР и Националната селска мрежа са прилагани и до момента в страната ни. За пръв път обаче в България ще се прилага мярка „Сътрудничество“ от новата ПРСР. При нея ще се предоставя подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост, както и за създаване на организации с определена цел за изпълнение на конкретен иновативен проект за конкретен период на действие. Освен това мярката ще даде възможност за сътрудничество за изграждане и развитие на къси вериги за доставка и местни пазари.

 

Зам.-министър Абазов благодари на австрииския земеделски министър Андре Рупрехтер за помощта, която австрийската страна оказва на България. „Доказателството за това е подкрепата, която Австрия оказа на страната ни при присъединяването ни към ЕС. Австрийската Разплащателна агенция предостави опит и ресурси при подготовката на акредитацията на българската РА“,, каза още зам.-министър Абазов.

 

В рамките на конференцията беше направен преглед на сътрудничеството между регионите в областта на земеделието. Акцентът беше поставен върху бъдещето развитие на селските райони и сътрудничеството между регионите, което може да бъде прилагано в Новия програмен период. Участниците бяха единодушни, че е необходимо засилване на междусекторното и трансграничното сътрудничество, за по-ефективното развитие на регионите.

 

Във форума участваха федералният министър на земеделието, горското стопанство, околната среда и водното стопанство на Австрия Андре Рупрехтер, министърът на земеделието и околната среда на Република Словения Деян Жидан, председателят на Европейския форум Алпбах и председател на конференцията Франц Фишлер и министри на земеделието от страни-членки на ЕС.

 

Сподели в: