Върни се горе

 

„Изключително удовлетворяващ е фактът, че има фирми, които инвестират в развитието на качествени специалисти и в стимулирането на целия си персонал с отговорност и грижа за утрешния ден и затова за мен е удоволствие да връча Награда за „Корпоративно и социално отговорно предприятие на 2015 г.” това заяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов по време на Годишната конференция на браншовете Мебелно производство и Дървообработване 2015 г., на която бяха връчени годишните награди на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост.

 

Наградата за „Корпоративно и социално отговорно предприятие на 2015 г. се дава за направени значителни стъпки за мотивирането и задържането на персонала, като му се осигуряват възможности за допълнително обучение, създават се добри условия на труд, храна, транспорт и други социални придобивки. „Такива фирми съдействат в горските и планински райони, където преимуществено се развива дейността им, за решаване на демографските проблеми, което ние като държава приветстваме”, подчерта заместник-министърът.

 

Наградата беше връчена на фирма „Кастамону България” АД, която в периода 2013-2015 г. е разкрила 46 нови работни места, средната работна заплата в същия период е нараснала 13 пъти. Фирмата има утвърден план-програма за обучение на персонала, като от 2013 до 2015 г. са проведени 10762 часа обучения за които са разходвани 67 000 лв., като само за 2015 г. в обучения са участвали 235 души. Фирмата има строги норми на безопасността и здравето при работа, като е награждавана за принос в организацията на работната среда и опазване здравето на хората. Освен договореностите в колективните трудови договори, фирмена политика е да се отпускат и средства за временна финансова помощ на персонала, като за 2015 г. са отпуснати 60 000 лв., като са направени и дарения за различни каузи в размер на 47 000 лева за последните две години.

 

Награди бяха връчени и за Инвеститор на 2015 година, Износител на 2015 година, Иновация на 2015 година, Най-бързо развиваща се фирма на 2015 година, Най- добър уебсайт на 2015 година и Активни 2015 година.

 

Награда за цялостен принос в развитието на дървопреработвателния сектор получи фирма „Средна гора” ООД, която има над 600 души персонал и голяма част от висококачествените й продукти се реализират за износ.

 

В рамките на един от панелите на конференцията заместник-министър Костов разговаря по въпроси, свързани със законодателните промени в сектора, с представители на дървообработващата промишленост.

 

 

 

Сподели в: