Върни се горе

Днес, експерти на Министерство на земеделието, храните и горите  и Държавен фонд „Земеделие“ извършиха проверка на къща за гости. Кандидатът е подал проектно предложение чрез МИГ Лом за финансиране на проект ,, Извършване на ремонтни дейности на хотел-ресторант в гр. Лом, кв. Боруна" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 54 000 лв., а исканата субсидия е в размер на 41 000 лв.

Собственичката на обекта заяви, че семейния хотел е изграден със собствени средства. Субсидията ще бъде използвана за ремонтни дейности на три стаи, както и на съществуващия ресторант в него.

Поредността на проверките, определяна от медиите, остави за накрая предложението за извършване на ремонтни дейности на хотел-ресторант в Лом. Изготвените от проверяващите протокол и доклад от проверката ще бъдат предоставени на ДФЗ, от където ще разгледат проекта за допустимост и ще извършат допълнителни проверки.

През последната седмица експертите извършиха общо 14 проверки на проектни предложения за развитие на туристически дейности, подадени чрез Местните инициативни групи.

Сподели в: