Върни се горе

Европейската комисия одобри държавната помощ в подкрепа на производителите на маслодайна роза. С 3 млн. лева ще бъдат компенсирани стопаните за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19. Помощта е по Временната рамка за мерки за държавна помощ заради коронакризата. Страната ни изпрати искането към Комисията на 22 юни 2021 г.

С подкрепата ще се осигури компенсация за направени разходи от земеделските стопани по производство на цвят от маслодайна роза, който се използва за преработка, за компенсиране на щети, причинени от срива в търсенето на розов цвят, вследствие на ограничителните мерки, предприети във връзка с пандемията.

Ще бъдат подпомогнати регистрирани земеделски стопани, микро, малки и средни предприятия, които нямат сключени договори за покупко-продажба на цвят от маслодайна роза с преработвателни предприятия през настоящата година.

Помощта е в размер до 100 лева на декар и ще се предостави под формата на преки безвъзмездни средства за покриване на част от разходите, направени за производство на цвят от маслодайна роза до периода на прибиране на реколтата през 2021 г.

Държавната помощ ще стартира след утвърждаване на ресурс и указания за прилагане за 2021 г.  от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

Сподели в: