Върни се горе

„Връчваме 35 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони. Те са на стойност 1 761 824 лв. и обхващат териториите на 61 общини с население от 716 876 жители.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на церемонията в МЗХ.  Той обясни, че договорите са сключени между Управляващия орган на ПРСР 2014 -2020 г., Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция и одобрените бенефициенти в рамките на втората покана за подаване на заявления за изразяване на интерес по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Договорите са за изпълнение на дейности за създаване и регистрация на нови местни инициативни групи, обучения, информиране и популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие”, както и разработване на стратегии за водено от общностите местно развитие. „Отделя се сериозен бюджет, който е свързан с подготовката на тези стратегии, защото без качествена стратегия, разработена според нуждите на съответната община, по-трудно се създава качествен продукт“, допълни заместник-министърът.

 

Васил Грудев обясни, че се приключва първият прием на големи стратегии на Местните инициативни групи, като заявленията за финансиране са на стойност 220 млн. лв. „Идеята е  МИГ-овете да управляват отделните мерки и проекти, като половината от техния бюджет е за общински дейности, а останалата част за частни бенефициенти“, поясни той.

 

Заместник-министърът подчерта, че се дава възможност на МИГ-овете да разработят свои собствени специфични необходимости, за да бъдат най-близо до нуждите на местното население.

 

„Основните дейности, за които се кандидатства са общински дейности за дребномащабни инфраструктурни проекти, проекти на читалища, детски градини, училища и за закупуване на земеделска техника“, посочи зам.-министър Грудев.

 

Списък на бенефицентите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР (2014-2020 г.)

 

 

1.        МИГ „Велики Преслав“

2.        СНЦ „МИГ Кнежа“

3.        СНЦ „МИГ Раднево“

4.        СНЦ „МИГ Костинброд-Своге“

5.        СНЦ „МИГ Карнобат“

6.        Община Стамболово

7.        Община Твърдица

8.       Община Каолиново

9.      „Местна инициативна група -МИГ -Община Садово“

10.     „МИГ ИзточнаДунавска Елиа“

11.     „МИГ Антоново-Омуртаг“

12.     Община Павликени

13.     Община Дряново

14.     Сдружение „МИГ Разметаница“

15.     СНЦ „МИГ Карлуковски карст-Червен бряг“

16.     Община Трън

17.     СНЦ „МИГ Бяла Слатина“

18.     Община Камено

19.     Община Лом

20.     Община Симитли

21.     Община Петрич

22.     Сдружение „МИГ Етрополски балкан“

23.     Община Калояново         

24.     Община Брацигово

25.     Община Чавдар

26.     Фондация „МИГ Западна Стара планина-Копрен-Миджур“

27.     Община Бяла

28.     СНЦ „МИГ- Пещера“

29.     Сдружение „МИГ Севлиевски край“

30.     Община Пирдоп   

31.     МИГ „Свиленград Ареал“

32.      МИГ „Несебър“

33.     Община Белоградчик

34.     Община Куклен

35.     СНЦ „МИГ ЛИДЕР на територията на Две Могили и Иваново“


Сподели в: