Върни се горе

Утре, 23 май 2013 г., на заседание на Бизнес-Научния съвет ще се разгледат и обсъдят окончателните проекти на пет стратегии за развитието на земеделието в МЗХ. Това са Стратегическите направления за развитието на селското стопанство в България – обща аналитична и стратегическа част, Стратегията за развитие на зърнопроизводството (част от предвидената Стратегия за развитие на растениевъдството), Стратегията за развитие на животновъдството, Стратегията за развитие на лозарството, овощарството и зеленчукопроизводството и Стратегията за развитие на Хранително-вкусовата промишленост.

 

Уважаеми колеги,

След заседанието, от 14:00 часа, ще се проведе пресконференция с участието на министъра на земеделието и храните проф. Иван Станков и авторите на петте стратегии в Голям Колегиум на МЗХ.

Заповядайте!

Сподели в: