Върни се горе

 „През 2016 г. България ще се изравни по директни плащания  със средния размер на плащанията в ЕС. В сектора нещата се променят и това личи от модерната техника и оборудването на стопанските дворове”. Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов  по време на информационен семинар със земеделски производители и животновъди в Бургас. Той поясни, че днешната среща е част от поредица семинари за запознаване на земеделските  стопани с новосите в Общата селскостопанска политика /2014-2020г./.

 

Зам.-министър  Абазов обясни, че основните приоритети на МЗХ през следващите седем години са зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството. „Това са секторите, които останаха недофинансирани, чувствителни и уязвими в сравнение с други подсектори в първия програмен период. Точно по тази причина при разписването на правилата в новия период тези сектори ще бъдат подпомагани, както административно, така и финансово, за да се постигне баланс”, уточни зам.-министърът.

 

Зам.-министър Абазов акцентира, че от 1 април започна създаването на Регистър на тютюнопроизводителите. Той призова земеделските производители да подават заявленията си за регистрация в общинските служби по земеделие и подчерта, че включването в този регистър не е свързано по никакъв начин с административни тежести и данъци. „Това е ведомствен регистър и целта е да бъде структурирана база данни за отглежданите  от стопаните сортове и площи с тютюн. На база събраната инфорамция ще могат да се вземат  управленски решения при следващи възможности за подпомагане на сектора”, обясни зам.-министърът. Той припомни, че за тази година тютюнопроизводителите ще бъдат подпомогнати  с над 100 млн. лева национални доплащания и на предстоящия  в петък Консултативен съвет по тютюна ще бъде взето решение за разпределението на тези средства.

Сподели в: