Върни се горе

 

Срокът за изплащане на de minimis на фермерите от областите Кърджали и Смолян, подали в срок заявления за обезщетение заради неблагоприятните климатични условия през март 2015 г., се удължава до 24 април. Това реши на свое заседание Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“.

 

Финансовият ресурс за компенсиране на щети от унищожени селскостопански животни за фермерите от двете области е в размер на 900 хил. лв. Минималната помощ de minimis се предоставя на земеделските стопани на базата на регистър на констативните протоколи за унищожени животни от неблагоприятните климатични условия през март 2015 г.

 

Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2013 – 2015 г.).

Сподели в: