Върни се горе

Средствата по схемата deminimisполучиха 56 оризопроизводители, които са декларирали общо 82 573 дка площ. Одобрените заявления са от областите Пловдив – 41 броя, Пазарджик – 9, от Стара Загора – 5, и едно – от София град.

    

Помощта deminimis покрива част от разходите за купуване на поливна вода от „Напоителни системи”, клон Тополница, клон Марица и клон Горна Тунджа.  

 

Според изискванията за предоставяне на помощта deminimis един земеделски производител може да получи най-много 7 500 евро за период от три данъчни години (2011 – 2013 г.)

Сподели в: