Върни се горе

Общо 112 хиляди земеделски стопани са подали в срок заявления за директни плащания по Кампания 2015. На 29 май изтече удълженият срок за подаване на заявления без санкции. До 23 юни 2015 г. земеделските стопани все още могат да подават заявления, но с 1% санкция за всеки просрочен ден.

 

Заявената за подпомагане  площ е 3,460 млн. хектара, като само по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) са подадени 66 000 заявления за площ от 3,430 млн. хектара. От схемите в направление „Животновъдство“ най-много са кандидатите  за подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки. По нея 7 300 фермери са заявили 970 хил. животни. По схемата за обвързано подпомагане за млечни крави са заявени 177 хил. животни от 6 000 кандидати.

 

За Кампания 2015 за директни плащания са предвидени 720 млн. евро.

 

 

 

Сподели в: