Върни се горе

Днес на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ избра ново ръководство на Разплащателната агенция. За изпълнителен директор на ДФЗ  - РА е избран Николай Каварджиклиев. Той сменя досегашният директор на Фонда Борис Михайлов.

Николай Каварджиклиев е финансист и банкер. От ноември 2005 г. до 2021 г. Николай Каварджиклиев заема различни позиции в застрахователни компании, като от януари 2010 г. до декември 2020 г. заема ръководни постове.

През годините Николай Каварджиклиев е работил в редица банки в страната, където също е заемал ръководни позиции.

Сподели в: