Върни се горе

Договорените средства по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. в област Бургас са близо 41 млн. лв. Сумата се равнява на 20 % от общия бюджет на Програмата за одобрени 71 проекта, като областта една от най-развитите в сектор "Рибарство". Това съобщи заместник-министърът на земеделието храните и горите д-р Лозана Василева по време на Националния рибен фестивал, открит в Бургас. Тя допълни, че на територията на областта се изпълняват и пет проекта по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ на обща стойност близо 17 млн.лв. безвъзмездна финансова помощ. Два от сключените договори са в Бургас, единия от които в местността Ченгеле скеле, както и по един в общините Поморие, Несебър и Созопол. По думите й, в областта се изпълняват и три стратегии по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) от Местна инициативна рибарска група - МИРГ „Несебър – Месемврия”, МИРГ „Поморие“ и МИРГ „Бургас-Камено“ на обща стойност близо 12 млн. лв. Договорени са и 5 проекта за над 919 хил. лв. по стратегията, които са  в процес на изпълнение и предстоят плащания по тях.

През 2019 година е регистрирано увеличение на общия улов от Черно море, като според данните от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури общото количество на уловите за 2019 г. е около 9,4 хиляди тона. Основната част от улова е от цаца и рапан. Уловите от стопански риболов в река Дунав също се движат в относително стабилни граници, като за 2019 година тяхното количество възлиза на около 35 тона. Основният дял от тях се пада на шарановите риби и европейски сом.

По отношение на аквакултурното производство през последните три години се забелязва относително стабилизиране на производството в рамките на 15,5 - 16,2 хиляди тона. Към момента в ИАРА са регистрирани 755 рибовъдни стопанства.
"Това е една Промоционалната кампания, организирана от МЗм и финансирана по ПМДР 2014-2020 г. Целта й е да бъде скъсена веригата на доставка, както и се стреми да промени потребителските навици в посока увеличение консумацията на българска риба", каза още Василева.

Фестивалът в Бургас продължава и утре, когато отново ще се проведат две кулинарни демонстрации с шеф Елена Петерлийска, едно от лицата на популярно кулинарно шоу. Събития от Националния рибен фестивал предстои да се състоят още в градовете: Русе и Стара Загора.

 

Сподели в: