Върни се горе

    През следващата година ще се запазят съществуващите държавни помощи за зърнопроизводство. Това каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева при откриването на Четвъртия агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите в Пловдив. Тя уточни, че държавна помощ ще има за намалената акцизна ставка върху горивата, компенсирането на загуби за напълно пропаднали площи заради природни бедствия, преотстъпването на корпоративен данък и за насърчаване използването на висококачествени семена.

 

    Сред най-важните задачи министър Танева посочи стартирането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в началото на 2015 г.  с мярката за инвестиции в земеделските стопанства. По думите й, министерството ще работи за балансирано развитие на всички производства и за облекчаване администрирането на подпомаганията.

 

    Министър Танева посочи, че приоритет на МЗХ ще е и актуализацията на законодателството за поземлените отношения. „Това ще бъде дълъг процес, който ще стимулира развитието на наистина модерно земеделие“, обясни Танева. Тя подчерта, че през декември ще бъдат платени средствата за агроекология, необлагодетелстваните райони и Натура 2000, а през януари – и директните плащания.

 

    Министър Танева припомни, че бюджетът за директни плащания за 2015 г. ще бъде над 1,4 млрд лв. „Това е важен фактор в дохода на стопаните и наша цел е да опростим изискванията, така че тези пари да достигнат до активните фермери“, отбеляза Десислава Танева. „Мога да Ви уверя, че в наше лице ще имате партньор за откровен диалог и намиране на възможните най-добри решения“, обяви още министър Танева. 

 

Сподели в: