Върни се горе

„В земеделския отрасъл ключово значение има внедряване на иновативни решения в производството  и по-пълноценното използване на научните постижения“. Това заяви  заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Светла Янчева при откриването на дискусия за предизвикателствата пред земеделците през 2017 г. По думите й успешен инструмент за това е развитието на публично-частното партньорство, което ще доведе до повишени доходи и разкрити нови работни места.


„През 2017 г. трябва да се отвори прием по мярка 16 „Сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони (2014 -2020 г.). Според служебния екип на Министерството, това ще създаде възможности за приложение на нови и модерни технологии в земеделската практика“, каза още тя.


Доцент Янчева посочи, че интересът към финансиране по Програмата е изключително висок, като се предвижда през 2017 г. да се приемат проекти по 21 мерки. „Към момента изплатените средства са в размер на 385 млн. лв., а договорените са над 1 млрд. лв.“, отбеляза заместник-министърът. Тя обясни, че ефектът от политиката на стабилно подпомагане на сектора се изразява в нарасналия близо 4 пъти износ след 2006 г., като през последните три години той е  в порядъка между 7 и 8 млрд. лв.
Сподели в: