Върни се горе

Общо загубите на горски територии у нас за периода от 1990 до 2013 г. по различни причини са близо 352 000 хектара. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните във връзка с решението на Министерски съвет от предходната седмица за предоставяне на сателитни изображения от българските гори и презентирането им на днешното заседание на правителството. От тези територии най-големи са загубите настъпили вследствие на пожари - 218 000 хектара. Загубите причинени от съхнене в горите са в размер на 130 000 хектара, съобщи зам.-министър Костов, който показа динамиката на промяната на горското покритие в страната по два проекта - единият е с европейско финансиране – „КОРИНЕ“, а другият е с данни от НАСА т.нар. Global Forest watch.


Георги Костов обясни, че по проекта „КОРИНЕ“, който е за Европа се вижда, че 1990 до 2000 година балансът за прираст на горите е положителен. „Това се дължи на изоставането на земеделските земи, които придобиват характер на гори“, заяви зам.-министърът. „След това най-сериозната загуба на гори около 20 000 хектара е през периода 2000- 2006 г. и значително по-малка в периода от 2006 г. насам.


От регистрираните загуби в горските територии по данни на Изпълнителната агенция по горите, които са в размер на 352 хил.ха насажденията са възстановени в 320 000 ха. По загубите регистрирани по проекта  „КОРИНЕ“, които са в размер на 84 000  ха, възстановени са вече 54 000 ха и остава възстановяването на още 30 000 ха. По проекта Global Forest Watch общата загуба е в размер на 76 000 ха, от които остават да се възстановят 8 000 ха. Зам.-министър Костов посочи, че за сравнение в страни като Швейцария, Румъния и Австрия имат повече невъзстановени гори от нас. Като например в Швейцария те са 12 000 ха,  в Румъния - 70 000 ха, в Австрия - 13 500 ха и в Германия 220 000 ха. „Ние имаме проблеми, но гората ще бъде съхранена за идните поколения“, подчерта доц. Костов и  обясни, че направените сателитни снимки по проектите не отчитат растителност под 5 метра и на места вече има нова гора. 


Повече подробности можете да откриете <<тук>>Сподели в: