Върни се горе


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
          

Приемете моите искрени поздравления по случай Международния ден на прехраната. Оценявам, че всички Вие, които се грижите  на българската трапеза  да има вкусни и качествени земеделски продукти, полагате усилия да покривате стандартите за  безопасност на хранителния продукт, за да може потребителят да е сигурен в консумацията му. Вашата дейност е много важна за икономиката ни, защото секторът „Земеделие“ осигурява прехраната на българина.

 

 Освен, че  е необходимо   произведената продукция да бъде с високо качество, трябва да не си позволяваме да изхвърляме храна, а да я даряваме на нуждаещите се, защото има хора, които изпаднали в беда се нуждаят от прехрана.

 

В условията на пазарна икономика, когато производството на земеделски продукти силно се сегментира, много e важно по веригата производител - преработвател – потребител да функционира ефективен модел за разработване на единни стандарти за качество,  както на суровинната база, така и за храната като готов продукт.

 

С предприетите стъпки от Министерство на земеделието и храните  за създаване на българския държавен стандарт за хлебните, месните и млечните изделия до голяма степен се въведе  сериозен контролен механизъм  върху производството на хранителните продукти. Целта е да може  да се ограничи до мининум  предлагането на пазара  на некачествена продукция.
В празничиния ден пожелавам на Вас и вашите семейства здраве, успех в бизнеса, като вярвам, че и за в бъдеще ще продължите да развивате своя професионализъм и ще се доказвате в бранша с възможностите на лоялната конкуренция.

 


Сподели в: