Върни се горе

„Към момента тече усилена подготовка на първия проект на новата Програма за развитие на селските райони. Готови са първите най-важни части на програмата - анализ и стратегия за развитие на селските райони. В тях са дефинирани най-важните нужди и приоритети за развитие на земеделието и селските райони, които ще се финансират през следващия период. Направихме всичко това, за да наваксаме изоставането, което заварихме в МЗХ”. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков при откриването на съвместно заседание на ръководството на МЗХ и Комисиите по земеделието и храните и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към Народното събрание.

 

Министърът допълни, че анализът и стратегията на ПРСР 2014-2020 вече са изпратени в Европейската комисия за неформални технически консултации. „Направили сме равносметка от изтичащия програмен период, открихме силните и слабите страни  и  правим необходимото за в бъдеще програмите за развитие на селските райони и за сектор „Рибарство” да бъдат още по-успешни”, изтъкна проф. Греков.

 

По отношение на сегашната програма министърът изтъкна, че е осигурен достатъчен административен капацитет за обработката на постъпилите заявления за подпомагане. „ДФ „Земеделие” много сериозно и внимателно следи изпълнението на сключените договори и своевременно предприе мерки за успешното усвояване на средствата”, подчерта министърът. Според последните прогнозни данни до края на годината по всички мерки от Програмата за развитие на селските райони се планира да бъдат разплатени над 325 млн. евро.

Сподели в: