Върни се горе

Днес в Министерството на земеделието и храните бяха обсъдени готвените промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия с представители на браншовите организации на производители от сектора. „Целта на промените е да бъде поставено началото на регламентиране на отношенията между производителите и преработвателите”, каза Георги Ралчев, държавен експерт във ведомството. Той обясни, че подготвените промени са насочени към подобряване на качеството на произвеждания у нас тютюн. Един от механизмите за това е прилагане и спазване на минимални качествени изисквания, които да гарантират производството на качествена суровина. Министерството на земеделието и храните подготвя информационна брошура, в която ще бъдат разяснени точните критерии, за да могат земеделските стопани да спазват и прилагат тези изисквания.

 

Създаването на регистри на производителите и търговците на тютюн и на над браншово обединение, което да регламентира  и внесе яснота по отношение на взаимоотношенията от производството до търговията на суровина, е друга промяна, която ще залегне в закона.

 

Георги Ралчев информира участниците в срещата, че срокът за вписването в Регистъра на тютюна за Кампания 2013 г. се удължава с един месец – до 15 юни 2014 г.

 

Участниците в срещата бяха единодушни, че подготвените промени са изключително конструктивни за постигане на баланс в сектора.

 


Сподели в: