Върни се горе

 

„Поканихме всички заинтересовани страни в горския сектор, в това число неправителствени и браншови организации, асоциации на общински и частни собственици на гори и научни институции да вземат участие в обща Платформа за сътрудничество. Платформата ще е публична и с участието в нея, сигналите за нарушения и проблеми в горите, които се подават, ще могат да бъдат проверявани за 24 часа.” Това информира заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов директора на Европейския институт по горите (ЕИГ) д-р Марк Палахи, който е на двудневна визита в България по негова покана.

 

„Предложението, което държавата инициира, беше направено по време на среща с всички заинтересовани страни в сектора, като част от политиката на МЗХ и ИАГ за все по-голяма публичност и прозрачност в сектора и пълното му отваряне към обществеността. Надяваме се, че тази платформа ще се превърне в един от добрите примери за партньорство с гражданското общество не само в национален, но и в европейски план, заяви заместник-министър Костов. Чрез платформата ще могат да бъдат разпространявани информации и за обучения, семинари и други събития, свързани с развитието на сектора. С въвеждането й целим и засилване на ролята на гражданското участие при осъществяването на контрола в горите, увери заместник-министърът.

 

До 1 септември е срокът, в който ще могат да се правят предложения по организацията и съдържанието на платформата. Окончателното й стартиране се очаква да бъде на 26 септември 2016 г.

 

В рамките на разговорите с директора на Европейския институт по горите бяха обсъдени и възможностите за съвместни дейности при извършването на Националната горска инвентаризация в България и включването на българските образователни и научни институции, работещи в областта на горите, като партньори в значими проекти на  ЕИГ.

 

„Имам увереност, че България ще бъде първата бивша източноевропейска държава, която ще се включи в т.н. Донорски фонд на Европесйския институт по горите. Така се откриват възможности за ползване на информация и експертиза от най-високо качество при вземане на научно-обосновани горско-политически решения. Това посочи  заместник-министър Георги Костов в обобщение на двудневните разговори с директора на ЕИГ. На срещите бяха обсъдени създаване на център за обучение и квалификация с участието на ЕИГ като официален партньор, както и създаване в България на регионален център на ЕГИ за стопанисване на издънковите гори за Югоизточна Европа.

 

Институтът е общопризнат консултативен център за горите на Европейския съюз. Горските институции на България, които участват в дейностите на ЕГИ са Лесотехническият университет, Институтът за гората при БАН, Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите. Досегашните  области на сътрудничество са проектите MOdels for AdapTIVE forest Management (MOTIVE) 2010 – 2013; Enhancing FOrest RESearch in the MediTERRAnean through improved coordination and integration (2012 – 2015).

Сподели в: