Върни се горе

„Днес излезе съобщение на ЕК, с което се нарежда на България да възстанови несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ, предоставяна в полза на сделки за замяна на горски имоти в периода 1 януари 2007 – 27 януари 2009 г.” Това съобщи министърът на земеделието и храните Васил Грудев в Брюксел. Министър Грудев уточни, че предстои да се стартира оценка на тази държавна помощ, която след това да бъде възстановена от предприятията, на които е предоставена, в държавния бюджет. Според министър Грудев тепърва ще се изчисляват тези средства, като трябва да се направи оценка на всяка сделка поотделно. Той уточни, че не може да се ангажира с конкретни цифри в момента, тъй като това би могло да повлияе на оценките, които ще започнат да се извършват. Недопустимата държавна помощ трябва да бъде възстановена в 12-месечен срок.

 

Подробен списък на всички имоти от държавен горски фонд собственост на физически, юридически лица и общини в следствие на извършените замени за периода 2007-2009 година по реда на член 15б от ЗГ(отменен).

Сподели в: