Върни се горе

Изпълнителният директор на ИАРА д-р Драгомир Господинов и зам.-директорите д-р Кирил Делев и г-жа Ирена Пенчева ще се срещнат с рибари в Созопол и Каварна.

На работните срещи ще се представят възможностите за кандидатстване по Оперативна програма “Рибарство” и по специално по Приоритетна ОС 1 “Мерки за приспособяване на българския риболовния флот” и конкретните мерки:
•    Мярка 1.1. Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности.
•    Мярка 1.2. Публична помощ за временно прекратяване на  риболовни дейности.
•    Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и  селективност.

Сподели в: