Върни се горе

„С промяната в Закона за Центъра за оценка на риска (ЦОР) сме заложили разширяване на обхвата на научния анализ по отношение на цялата хранителна верига. Той включва не само здравеопазване на животните и растенията, но и всички останали елементи, свързани с безопасността на храните и здравето на човека. Тази комплексност на оценката е важна при взимането на управленски решения от компетентните органи“. Това заяви заместник-министър на земеделието и храните д-р Цветан Димитров при откриването на среща между представители на Европейския орган по безопасност на храните (EОБХ) и научните организации в България, работещи в тясно сътрудничество с ЦОР.

 

„Освен постигането на всеобхватна оценка на риска в цялостния процес и във всички аспекти на хранителната верига, с промените се цели да се гарантира и пълна безпристрастност, обективност и прозрачност на научния анализ“, посочи заместник-министърът.


Заместник-министърът подчерта, че с новия законопроект се предвижда Центърът да бъде изцяло отделен от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и да премине на директно подчинение на министъра като самостоятелна структура. Това решение се базира на анализ на неговата дейност и функциите му, и е съобразено с предстоящите промени на законодателството на ЕС.

 

Срещата е организирана от Центъра за оценка на риска към БАБХ и нейна цел е да се представи научният обмен между Европейския орган и страните-членки.

 

Сподели в: