Върни се горе

„Новите изисквания към етикетирането на месо и месни продукти са важна крачка напред към здравето на потребителите и гарантиране на правото им на информиран избор на безопасни храни“. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните Марина Бракалова при отриването на кръгла маса на тема „Новите изисквания за етикетиране на месо и месни продукти - предизвикателство за бизнеса и потребителите“, която се провежда в Правец.

 

„Свидетели сме от доста време, че има значителни различия в законодателството на отделните държави-членки при етикетирането на храните, които са сериозна пречка за свободното движение на стоки“, подчерта зам.-министър Бракалова. Тя допълни, че новите правила ще се прилагат за всички храни, предназначени за крайни потребители, включително и за храните, доставяни от заведения, и храни, предназначени за снабдяване на заведения. „С по-добрата информираност ще намалим възможностите потребителите да бъдат заблуждавани. Те ще правят своя избор много по-лесно, защото етикетирането ще бъде ясно, разбираемо и четливо“, обясни Бракалова.

 

Новите правила влизат в сила на 13 декември т.г. с изключение на задължителното обявяване на хранителната стойност, което ще се прилага от края на 2016 г. Сред новите мерки ще са обявяване страната на произход, информация за вещества, причиняващи алергии, минимален размер на шрифта и задължителна информация при продажба на храни от разстояние.

 

Сподели в: