Върни се горе

Близо 5500 проверки извършиха за 3 дни инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите. Инспекциите са реализирани в периода между 7-и и 9-и юни, като в резултат от тях са съставени 78 акта и 26 констативни протокола.

Служителите в държавните предприятия са направили 2 228 проверки. През контрол са преминали  1050 обекти за добив на дървесина, 866 превозни средства, 17 ловци, 12 -  риболовци и 283 други физически лица. Съставени са 22 акта и са задържани 3,17 пространствени кубически метра дърва и едно моторно превозно средство.

В същия период 111 екипа горски инспектори на Регионалните дирекции по горите в страната са извършени над 3250 проверки на територията на цялата страна. Инспектирани са повече от 280 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, близо 520 обекта за добив на дървесина, 1370 превозни средства, транспортиращи дървесина, 1090 риболовци и физически лица.

В резултат на контрола са съставени общо 26 констативни протокола и 56 акта за установени административни нарушения, от които 51 са съставени за нарушения на Закона за горите, 3 по Закона за лова и опазване на дивеча и 2 за нарушения на Закона за рибарството и аквакултурите. Задържани са над 80 плътни куб. м обла строителна дървесина, повече от 33 пространствени куб. м дърва за огрев, две моторни превозни средства, една каруца и един моторен трион.

В землището на гр. Панагюрище, служители на МВР и на РДГ Пазарджик са  установили лице, ловувало без разрешително за лов. В хода на проверката е констатирано, че същия ловец съхранява и 14 ловни трофея от сръндак, без документи, доказващи законният им произход и без същите да са регистрирани. На нарушителя са съставени 3 акта по Закона за лова и опазване на дивеча, задържани са членската му карта и ловния билет. Ловните трофеи са иззети. По случая е образувано производство и работата продължава.

Екип на Регионална дирекция по горите – Пазарджик задържа близо 53 куб. метра обла строителна иглолистна дървесина, бял бор и смърч и 7,50 куб. метра плътни дърва за огрев в землището на с. Бутрева, общ. Велинград. Нарушението е констатирано при рутинна проверка в района на Държавно горско стопанство – Алабак.

В хода на проверката е констатирано, че част от добитата дървесина, намираща се на временните складове в два подотдела не е отразена в издадените протоколи за освидетелстване.

Незабавно са уведомени органите на РУ на МВР и дървесината е задържана с констативен протокол. По случая е образувано досъдебно производство.

При извършен обход на два обекта за добив на дървесина в държавна горска територия, с издадени позволителни за сеч, в землището на с. Осеновлаг, общ. Своге служители на РДГ София са установили незаконен добив на 128 дървета от бял и черен бор, немаркирани в основата им с контролна горска марка, като общият им обем възлиза на над 80 пл. куб. м. За установените нарушения на Закона за горите в двете насаждения, служителите на РДГ София са образували административнонаказателни производства, спрямо лицата, получили позволителните за сеч.

В хода на извършена проверка на товарно моторно превозно средство, транспортиращо близо 29 пл. куб. м. обла строителна дървесина от топола, в землището на гр. Нови Пазар, област Шумен, служители на РДГ Шумен са установили несъответствие в регистрационния номер на превозното средство и този, вписан в превозния билет. Дървесината е задържана от проверяващите. Работата по случая продължава.

           

Сподели в: