Върни се горе

Близо 17 000 проверки извършиха горските инспектори от държавните предприятия по Закона за горите през последния месец. В резултат на контрола са съставени 302 акта за установяване на административни нарушения и 263 констативни протокола.

Инспекторите на държавните горски предприятия са проверили 6205 обекта за добив на дървесина, 5951 превозни средства, 2312 ловци, 33 риболовци и 2458 други физически лица. Задържани са близо 310 пространствени куб. метра дърва, над 37 кубични метра обла строителна дървесина, 21 моторни превозни средства, 34 каруци, 3 коня и 25 моторни триона.

За периода 5-18 септември инспекторите от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) са съставили 301 акта в резултат на 12 476 проверки в. Написани са и 155 констативни протокола, а инспекциите са реализирани на територията на цялата страна. Инспектирани са 733 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 1 330 обекта за ползване на дървесина от горските територии, 4 464 превозни средства, транспортиращи дървесина, 806 ловци, 546 риболовци и 4 376 физически лица. Задържани са 5,81 плътни кубически метра обла строителна дървесина, 254,15 пространствени кубически метра дърва за огрев, 8 моторни превозни средства, един кон,  7 каруци, 6 моторни триона и два инструмента за добив на дървесина.

Три мобилни екипа служители от дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ също извършваха проверки на място. Тяхната дейност бе съсредоточена в районите на Берковица, Благоевград, Велико Търново, Ловеч, Пловдив, Русе, София и Шумен, като реализираните проверки са 221. Проверени са 46 обекта за добив на дървесина, 18 обекта за ползване на дървесина от горските територии, 93 превозни средства, 30 ловци и 34 физически лица. Съставени са 17 акта по Закона за горите и 17 констативни протокола за извършване на допълнителни проверки и съставяне на актове от страна на РДГ-Берковица, РДГ-Благоевград, РДГ-Русе, РДГ-София и РДГ-Шумен. Задържани са 41 пространствени кубически метра дърва за огрев, две моторни превозни средства и  един моторен трион.

Сподели в: