Върни се горе

Необходимо да бъдат осъществени координирани действия между отделните министерства за разработване на Национална стратегия, която да формира политиката за цифровизиране на земеделието и агро-хранителния сектор или т.нар. „Земеделие 4.0“-земеделие от четвърто поколение. Тя трябва да е на база на Концепцията за цифрова трансформация на българската индустрия и в диалог със земеделския бранш и АЙ ТИ бизнеса.

Документът трябва даде зелена светлина за изграждането на необходимата инфраструктура за цифровата трансформация на земеделието и да предвиди конкретни мерки за тази трансформация. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на конференция посветена на Цифровата икономика и умения на бъдещето и Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани.

Стратегията следва да бъде заложено минимум следното:

Въвеждането и усвояването на новите технологии изисква нови умения и знание от фермерите. Поради това, повишаването на информираността и организирането на обучения на регионално ниво е от съществено значение.

Продължаване на развитието на инфраструктура за широколентов интернет в селските райони -  важна предпоставка за постигане на успешна цифрова трансформация в селското стопанство  до 2020 г.

Специален фокус върху обновяването на поколенията и ролята на младите хора за целенасочено внедряване на  дигиталните технологии в земеделския бизнес.

Развитие на  т. нар. „дигитални иновационни хъбове“ и в областта на селското стопанство в Европа, които дават възможност за достъп до най-новите знания, опит и технологии за тестване и иновации.

Достъп до финансиране - По Програмата за развитие на селските райони съществува възможност с подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи“, в рамките на Европейското партньорство за иновации, да се внедряват и дигитални иновации в земеделските стопанства.

 

„За да отговорим на глобалните икономически процеси и предизвикателства, както и да повишим конкурентоспособността на Европа, е необходимо стимулиране на адаптацията на Общата селскостопанска политика към бързо променящия се свят на дигиталните технологии и решения. От особена важност е стимулирането на цифровите иновации и приложения в селското стопанство, в качеството им на фактор за устойчив растеж и повишаване на добавената стойност. Това ще има съществен принос към справянето на ЕС с предизвикателства, свързани с продоволствената сигурност и въпросите на околната среда, като в същото време ще създаде стабилна основа за интензивен и устойчив растеж в дългосрочна перспектива“, подчерта Порожанов.

 

2gether 4 Strong Digital Agriculture"

Форумът на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“ се провежда в рамките на програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. Организатори на събитието са Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Институтът за агростратегии и иновации, в партньорство с Министерството на земеделието, храните и горите.

Участие   взеха вицепремиерът Томислав Дончев, министърът за българското председателство на Съвета на ЕС, еврокомисарят по цифровата икономика и общество, Мария Габриел, заместник-генералният директор и представител на ФАО за Европа и Централна Азия, Владимир Рахманин.

В политическия панел на дискусиите на участваха делегациите на Франция, Унгария, Словакия, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Бивша югославска република Македония, Турция.

Сподели в: