Върни се горе

Часът на подаване на документите вече няма да бъде водещ критерий за одобряване на заявленията. Кандидатстването ще продължава до последната дата на приема, а не до изчерпване на бюджета. Това са част от промените, заложени в новата Национална програма по пчеларство (НПП) за тригодишния период 2014-2016, представена днес от ДФ „Земеделие”(ДФЗ) пред пчелари от цялата страна и медии. Събитието се състоя в аулата на Висшето училище по застраховане и финанси в София. То бе открито от изпълнителния директор на ДФЗ Мирослав Николов и зам. изпълнителния директор на фонда Атидже Алиева-Вели.

 

През 2013 г. платените средства по НПП са близо 6 млн. лева, а усвояемостта на бюджета - 90%, съобщи Мирослав Николов. Той акцентира, че това е най-високата усвояемост на бюджета от стартирането на програмата до сега. Г-жа Алиева-Вели допълни, че за тригодишния период 2011-2013 на пчеларите са платени близо 16 млн. лв., което е три пъти повече от платеното в годините 2008-2010. За 2013 г.  фонд "Земеделие" е сключил 1073 договора по пчеларската програма. В 87% от тях бенефициентите са реализирали плановете си. Освен това 20% от пчеларите, сключили договори с ДФЗ, са получили кредити с преференциални условия, каза още зам. изпълнителният директор. Възможностите за кредитиране със средства на фонда ще се запази и в новата НПП. "Данните показват траен интерес към програмата, което за нас означава, че мерките отговарят на нуждите на пчеларите", посочи г-жа Алиева-Вели.

 

В следващите три години пчеларите ще могат да получават средства по пет мерки и да покрият част от разходите си за купуване на лекарства за борба срещу вароатозата, за кошери, отводки и пчелни майки, за извършване на физикохимичен анализ на пчелния мед и др. Помощта ще представлява процент от реално извършените разходи, които ще се възстановяват на кандидата. Процентът ще бъде различен за всяка мярка.

 

По време на събитието гостите имаха възможността да зададат въпроси към експертите от ДФ „Земеделие”. Пчеларите се интересуваха най-вече от критериите за оценка, заложени по най-атрактивната мярка от програмата - Мярка Г за подкрепа на подновяването на пчелните кошери. Те попитаха с какви документи ще се доказва квалификация на кандидата,  кои институции могат да издават сертификати за придобита квалификация в областта на пчеларството, ще бъдат ли подпомогнати всички, които са подали заявления и др.  Бяха дадени и редица предложения за улесняване на дейността им, като например в Мярка Б за борба срещу вароатозата да могат да участват и пчелари, които не са регистрирани като земеделски производители. Експертите от ДФ "Земеделие" отговориха на въпросите и се ангажираха да разгледат всички предложения на бранша.

 


Сподели в: