Върни се горе

Управителният съвет на Българска банка за развитие (ББР) одобри нов финансов инструмент за подпомагане на признати от министъра на земеделието групи и организации на производители на земеделски продукти.

Средствата ще се предоставят както за оборотни нужди, така и за инвестиции. Обемът на новата програма на банката е 10 млн. лв., максималният размер на индивидуалните оборотни кредити е до 40% от приходите от продажби, отчетени за последната финансова година. За инвестиционни кредити финансирането е до 90% от размера на инициативата.

Програмата е разработена по инициатива на браншовите организации и Министерството на земеделието, съвместно с ББР и с подкрепата на Министерството на иновациите и растежа.

В отговор на потребностите на групите и организациите на производители ББР ще отпуска финансиране на икономически жизнеспособни групи и организации на производители, които са признати от министъра на земеделието, имат поне една приключена финансова година и разполагат с положителен собствен капитал към момента на сключване на договора.

Сподели в: