Върни се горе

„Няма да отстъпим от задължителните правни основания за ползване на земеделската земя при подаване на заявления за директните плащания.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев на дискусия посветена на ефективните стъпки за земеделско финансиране. Той обясни, че само за кампания 2014 г. са получени около 100 млн. лв. субсидии за земеделски площи, за които е нямало правно основание за ползване. На въпрос дали ще има ощетени от въвеждането на новото изискване, той отговори, че това ще бъдат тези, които са очертавали площи, без да са имали правото да ги ползват.

 

Заместник-министър Грудев призова земеделските стопани да не изчакват крайните срокове за подаване на заявленията за директни плащания и да бъдат по-активни. Той припомни, че секторите, които имат най-значително нарастване на подпомагането чрез директните плащания са животновъдство и плодове и зеленчуци, където увеличението е съответно два пъти и пет пъти. Това се постигна чрез схемите за обвързаната подкрепа за секторите, за които в преговорите с Европейската комисия се договори максималният таван от 13% от общата сума по директните плащания.

 

Васил Грудев съобщи още, че на 14 април ще бъде отворена и мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” от Програмата за развитите на селските райони 2014-2020 година, по която приемът ще продължи 5 седмици за проекти, които са само за инвестиции в земеделска техника и 8 седмици за други инвестиции. Той припомни, че по критериите за ранкиране проектите, които са в секторите животновъдство и плодове зеленчуци ще получават допълнителни точки. Това ще се отнася и за проекти, които ще се осъществяват в Северозападна България, от млади фермери или се намират в необлагодетелствани райони. Индикативният бюджет по първия прием по Мярката е 150 млн. евро. След като бъде одобрена и официално от ЕК Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ще бъде изготвен индикативния календар по приемите по отделните мерки. „Със сигурност до края на годината ще има още един прием по мярка 4.1, а в началото на месец юни 2015 г. се очаква да бъде отворена мярката за млад фермер, коментира още зам.- министър Грудев.

Сподели в: