Върни се горе

„В Министерството на земеделието и храните работим по изграждането на регистър за земите. Амбицията ни е да съберем цялата информация за собствеността и ползването на земите в единен портал”. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на кръглата маса „Проблеми и перспективи пред земеползването в България”. Той допълни, че регистърът ще включва данни за позлзването на земите, за арендните договори, като се работи и за включване на различни карти и информация.

 

Министър Греков припомни, че след възстановяването на собствеността върху земеделските земи, средният размер на парцелите е намалял до 5.5 дка, което затруднява управлението им и повишава разходите на стопаните. „За решаване на този проблем прилагаме два подхода – насърчаваме уедреното ползване и комасацията”, обясни министърът.

 

Той посочи, че политиката по управлението на Държавния поземлен фонд е за дългосрочно отдаване под аренда на държавните земи. За последните години отдаването на обработваеми земи от Фонда е нараснало два пъти и достига 1 млн. дка. Земите се отдават под аренда с различни срокове в зависимост от културите. „Съществуват не малък брой договори за трайни насаждения със срок 20 и повече години”, каза проф. Греков.

 

Той изтъкна, че няма законодателни бариери пред усвояването на пустеещите земи. „Усвояването им е въпрос на конкуренция и активност на стопаните”, обясни министър Греков. В отговор на журналистически въпрос относно възможността пустеещи земи да бъдат конфискувани министърът беше категоричен, че така възможност няма да има. „Говорим за ползване, докато не се намерят собствениците и не се вземе решение за ползване или за отдаване. Кой ще взима земята – общините или държавата, ще го реши експертната работна група, която ще започне работа по Закона за комасацията”, каза министър Димитър Греков.


Сподели в: