Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев проведе работна среща с председателя на федерация „Земеделие и Горско стопанство” към КТ „Подкрепа” Анелия Иванова и с председателя на Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървообработващата промишленост към КНСБ инж. Петър Абрашев.


По време на срещата беше заявена готовност за сътрудничество при решаване на въпросите, свързани със защита интересите на синдикалните членове в рамките на установените добри практики и традиции на тристранното сътрудничество между работодатели, синдикати и работещи. Страните потвърдиха желанието си да работят заедно за стабилно и модерно горско стопанство, както и за достойно и атрактивно възнаграждение на заетите в него. Бяха направени експозета за състоянието на синдикалните отношения в сектора, като заместник-министър Добрев посочи, че е важно да се даде повече светлина на действията в сектор „Гори”. Той подчерта, че в момента текат интензивни и повсеместни проверки с цел по-голяма превенция и намаляване на нарушенията и лошите практики, както и по-засилено присъствие на контролния щат на терен. Заместник-министърът информира, че се обмисля регулярен петъчен обход по места от страна на всички служители в държавните предприятия.


Заместник-министър Добрев подчерта, че за екипа на министерството поддържането на активен и стабилен горски сектор е важно особено в районите, където той осигурява заетост и е единствен източник на препитание.


По време на срещата бяха обсъдени и темите за повишаване на квалификацията на заетите в сектора, както и редовно осигуряване с работно облекло и подобряване на техническото оборудване на заетите в държавните предприятия. Беше взето решение за провеждане на регулярни работни срещи в същия формат.
Сподели в: