Върни се горе

Увеличава се броят на  биопроизводителите

 

 

Биоземеделието е основен приоритет в политиката на Министерството на земеделието и храните през Новия програмен период  2015-2020 г. Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов при откриване на Конференция за биологичното земеделие и качеството на храните. Зам.-министърът подчерта, че България има дългогодишни традиции в областта в земеделието и много запазени райони с богато биологично разнообразие, които са важни предпоставки за развитието на биоземеделието

 

Зам.-министър Абазов акцентира, че Новата Обща селскостопанска политика ще въведе компонент „Зелени плащания” като част от директните плащания, по който ресурсът за българските фермери е в размер на 240 млн. евро годишно. Биологичните производители ще получават тези плащания директно, без да се изискват допълнителни ангажименти от тях.

 

„В Програмата за развитие на селските райони се предвижда създаване на отделна мярка „Биологично земеделие”. Определеният финансов ресурс по нея е 110 млн. евро. Подпомагането се предоставя на хектар използвана земеделска площ, на селскостопански производители или групи селскостопански производители, които доброволно се ангажират да поддържат практиките и методите за биологично земеделие”, подчерта зам.-министър Абазов. Той поясни, че получаването на средства по Програмата е от решаващо значение за съществуването и развитието на българското биологично производство. По-голяма част от тази продукция успешно се изнася на външните пазари. Предизвикателството пред нас е да създадем условия на българските производители да работят и за българския пазар, каза още той.

 

Заместник-министърът беше категоричен, че амбицията на МЗХ е биопродуктите да бъдат включени в менюто на българите. Той посочи, че тази цел е  постижима, защото постоянно нараства броят на производителите, които преминат от конвенционално към биологично земеделие, коментира . По предварителни данни към началото на тази година броят на биологичните производители, преработватели и търговци се е увеличил значително – от 2 016 през 2012 г. те са достигнали 3 157 през 2013 г. Тенденцията на увеличаване се наблюдава и при площите в системата на контрол, които през 2013 г. са 79 709 ха, а през 2012 г. същите са били 40 378 ха.

 


Сподели в: