Върни се горе

 

„Искаме да облекчим наемането на работна ръка от земеделските производители, особено при тези от тях, които кампанийно имат нужда от повече работна ръка“, каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева при представянето на предложените промени в трудовото законодателство.  Тя изказа благодарност от името на земеделския бранш на вицепремиера Ивайло Калфин, за оказаното разбиране към поставената молба в началото на мандата.

 

Министър Танева обясни, че нужда от работна ръка имат най-вече земедеслките производители, които се занимават с производство на плодове и зеленчуци, както и на маслодайна роза и именно затова предложените промени касаят именно тези сектори. „Полагаме усилия да можем да облекчим земеделските производители през кампаниите, които предстоят още сега“, допълни Десислава Танева и заяви още, че така се дава възможност на всеки, който иска да работи в „светлия“ сектор, да го направи, без да ощетява по някакъв начин наетите лица.

 

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин обясни, че наетите на еднодневен трудов договор лица, няма да губят правото си на обезщетение за безработица и енергийни помощи, а трудът им на полето ще се зачита като обществено полезен труд. Еднодневните трудови договори ще се на база 8 часов работен ден, като дневната заплата на трудещите се ще се изплаща от земеделските производители в края на всеки работен ден. Времето по тези договори няма да се счита за трудов стаж, но ще се счита за осигурителен стаж. Работниците ще бъдат осигурявани с осигурителен стаж при пенсиониране и на парично обезщетение при настъпване на трудова злополука и професионална болест, като сумите ще се изплащат за не повече от 90 дни, поради краткотрайния характер на сезонната селскостопанска работа.

 

Николай Колев, председател на Съюза на дунавските овощари посочи, че иска да благодари за бързата реакция. „Решението беше намерено много бързо, защото сезонът по прибирането на нашата реколта предстои в много кратки срокове и това е жизнено важно за нас.” “Искахме ние като работодатели и наетите от нас лица да бъдат защитени от трудовото законодателство“, коментираха още от земеделския бранш.

 

 

Сподели в: