Върни се горе

Средствата са по ПРСР, директните плащания и селскостопанските пазарни механизми

Това са всички средства, платени от ДФ „Земеделие” (ДФЗ) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през последното тримесечие на 2013 г., както и средствата, платени до момента по директните плащания и селскостопанските пазарни механизми.

 

Точният размер на възстановените субсидии е 863 137 996 евро. Последният транш от тях беше преведен на 11 юни 2014 г. и е в размер на 84 935 683 евро.

 

Общият размер на възстановените субсидии по ПРСР е 284 557 644 евро, платени в периода октомври – декември 2013 г. В тях не влизат 2 937 193 евро по ПРСР, за които ДФЗ не предяви претенции пред Европейската комисия (ЕК), тъй като констатира нарушения при провеждането на обществените поръчки, организирани от общините. Те са по мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322  „Обновяване и развитие на населените места”. Предстои възстановяването на още 24 550 103 евро по програмата, платени в периода януари-март 2014 г. По план това трябва да се случи до края на юни 2014 г. Средствата за ПРСР идват по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

ЕК възстанови на България и 578 580 352 евро, преведени от (ДФЗ) от 16 октомври до сега по линия на директните плащания и селскостопанските пазарни механизми. Те се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).  


Сподели в: