Върни се горе

„За страната ни е важно да продължи  подпомагането на сектор „Тютюн“. То трябва да бъде насочено към реалните производители на тютюн и да стимулира както подобряването на възрастовата структура, така и технологичното обновяване на сектора“. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров по време на Форум на Ориенталските сортове тютюн, организиран от Международната асоциация на тютюнопроизводителите (ITGA), който се проведе в гр. Литохоро, Гърция.

Той обясни, че България е заинтересована от запазване на сегашните и създаване  на нови финансови инструменти за подкрепа дохода на заетите в сектор тютюнопроизводство поради икономически, регионални и най - вече социални причини. За сектора трябва да се приложи специфична политика, особено в необлагодетелстваните райони, където алтернатива на друг тип земеделско производство е на практика невъзможна.

Зам.-министър Димитров допълни, че в контекста на започващата реформа на Общата селскостопанска политика, страната ни ще работи активно да се разгледат проблемите на сектора. „За нас съдбата на тютюнопроизводителите ще бъде важна част от крайното споразумение за бъдещата ОСП, за да се избегнат негативни последици за чувствителните територии, които нямат друга икономическа алтернатива“, посочи д-р Димитров.

По думите му сред целите на държавната политика за сектора е повишаване на конкурентоспособността на българските тютюнопроизводители, както и стимулирането на  производството на по-висококачествен тютюн, отговарящ на пазарните изисквания.
Сподели в: